Strona główna

Międzynarodowe towarzystwo w Dubois

I LO im. St. Dubois to szkoła uczniów otwartych na inne kultury, w której od lat organizowane są liczne międzynarodowe projekty edukacyjne.

Kolejną taką inicjatywą jest tegoroczna wymiana międzynarodowa zorganizowana przez p. Ewę Wołkowską z pomocą p. Katarzyny Sapiei w związku z projektem „Cztery pory roku na niebie”, realizowanym w naszej szkole od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. w ramach programu Unii Europejskiej #Erasmus+.

W minionym tygodniu (04-10.11) gościliśmy młodzież, wraz z opiekunami, z Czech, Grecji, Portugalii, Rumunii i Włoch, którzy podczas wspólnie spędzonego czasu przybliżyli nam kulturę swoich państw, będąc ich swoistymi ambasadorami. My również staraliśmy się być z kolei dobrymi ambasadorami Polski i naszej kultury.

Nasi goście mieli możliwość uczestniczenia zarówno w zajęciach realizowanych zgodnie z celami projektu (m.in. warsztaty projektowania 3D, zajęciach w Obserwatorium Astronomicznym w Koszalinie czy w Planetarium w Toruniu), jak i poznawać naszą kulturę (m.in. podczas wycieczek do Torunia i Darłowa czy wieczorku polskiego w szkole). Mieliśmy też okazję gościć w koszalińskim Urzędzie Miejskim na spotkaniu z panem wiceprezydentem Przemysławem Krzyżanowskim oraz w 44. Bazie Lotnictwa Morskiego w Darłowie.

Idea integracji europejskiej jest bliska sercom uczniów I LO. Podczas wizyty swoją pomocą wspierała organizatorów niemal cała społeczność szkolna. Życzliwość i serdeczność, jaką odczuwało się w minionym tygodniu, musi być rozumiana jako akt przyjaźni międzynarodowej - w duchu wzajemnego zrozumienia i szacunku. 

Złota Szkoła 2017

Social Media

I love Dubois

 

Wyniki maturalne 2017

 

Kalendarz szkolny

Zmiany w planie

Zmiany w planie na piątek 30.11.2018r.

Kl II d na 1 lekcji ma wychowanie do życia w rodzinie
Kl III c na 2 lekcji ma wychowanie do życia w rodzinie
Kl III a na 2 i 3 lekcji ma wychowanie do życia w rodzinie
Kl I a na 5 lekcji ma wychowanie do życia w rodzinie
Kl I e grupa prof. Bartosiak po 5 lekcji idzie do domu
Kl II a grupa prof. Deski na 4 lekcji ma j.angielski
Kl II c na 4 lekcji ma WF zamiast 7 lekcji
Kl III e grupa prof. Grabowskiej idzie do domu po 6 lekcji
Kl II f na 3 lekcji ma okienko
Kl I b grupa prof. Borowskiej na 4 lekcji ma okienko


UWAGA
Wszystkie klasy II za wyjątkiem klasy II B idą dekorować sale po 5 lekcji.
Klasy mające okienka idą do bufetu lub czytelni.

Nauczyciele nieobecni: . P.Borowska, P.Rudecki, A.Grabowska
E.BartosiakLogowanie