Strona główna

Międzynarodowe towarzystwo w Dubois

I LO im. St. Dubois to szkoła uczniów otwartych na inne kultury, w której od lat organizowane są liczne międzynarodowe projekty edukacyjne.

Kolejną taką inicjatywą jest tegoroczna wymiana międzynarodowa zorganizowana przez p. Ewę Wołkowską z pomocą p. Katarzyny Sapiei w związku z projektem „Cztery pory roku na niebie”, realizowanym w naszej szkole od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. w ramach programu Unii Europejskiej #Erasmus+.

W minionym tygodniu (04-10.11) gościliśmy młodzież, wraz z opiekunami, z Czech, Grecji, Portugalii, Rumunii i Włoch, którzy podczas wspólnie spędzonego czasu przybliżyli nam kulturę swoich państw, będąc ich swoistymi ambasadorami. My również staraliśmy się być z kolei dobrymi ambasadorami Polski i naszej kultury.

Nasi goście mieli możliwość uczestniczenia zarówno w zajęciach realizowanych zgodnie z celami projektu (m.in. warsztaty projektowania 3D, zajęciach w Obserwatorium Astronomicznym w Koszalinie czy w Planetarium w Toruniu), jak i poznawać naszą kulturę (m.in. podczas wycieczek do Torunia i Darłowa czy wieczorku polskiego w szkole). Mieliśmy też okazję gościć w koszalińskim Urzędzie Miejskim na spotkaniu z panem wiceprezydentem Przemysławem Krzyżanowskim oraz w 44. Bazie Lotnictwa Morskiego w Darłowie.

Idea integracji europejskiej jest bliska sercom uczniów I LO. Podczas wizyty swoją pomocą wspierała organizatorów niemal cała społeczność szkolna. Życzliwość i serdeczność, jaką odczuwało się w minionym tygodniu, musi być rozumiana jako akt przyjaźni międzynarodowej - w duchu wzajemnego zrozumienia i szacunku. 

Złota Szkoła

Social Media

I love Dubois

 

Wyniki maturalne 2018

Kalendarz szkolny

Zmiany w planie

Logowanie