Strona główna

Zarządzenie Dyrektora I LO dla nauczycieli

W związku z zawieszeniem przez Ministra Edukacji Narodowej zajęć w szkołach, na okres zawieszenia, proszę nauczycieli o:

1.     wykonywanie w okresie 12 – 25 marca 2020 r. pracy poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna);

2.     dokumentowanie pracy zdalnej w postaci prowadzenia rejestru wykonywanych czynności;

3.     korzystanie w pracy zdalnej z uczniami z wybranych przez siebie albo spośród proponowanych przez władze oświatowe narzędzi komunikacji;

4.     regularne zapoznawanie się z komunikatami na stronie internetowej szkoły oraz bieżące sprawdzanie szkolnej poczty internetowej;

5.     zapoznawanie się z zaleceniami i komunikatami ogłaszanymi na stronie internetowej MEN.

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam wicedyrektor  Joannie Sosnowskiej.

Rafał Janus

Złota Szkoła

Social Media

I love Dubois

 

Wyniki maturalne 2018

Kalendarz szkolny

Zmiany w planie

Logowanie