Strona główna

Egzamin

Jak wygląda egzamin DSD II?

Das Deutsche Sprachdiplom DSD II - certyfikat poświadczający znajomość języka niemieckiego na poziomie zaawansowanym (B2 / C1) jest egzaminem państwowym opartym na standardach europejskich, opracowywanym  przez ZfA (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen – Centralny Wydział Szkolnictwa za Granicą) w Kȍln.

Nasza szkoła jest jedną z 40 szkół w Polsce, w których przygotowanie do egzaminu jest zintegrowane z programem nauczania języka niemieckiego.

Przygotowanie do egzaminu oraz sam egzamin DSD II są dla uczniów ILO bezpłatne.

Egzamin DSD II  składa się pisemnej i ustnej.

Część pisemna obejmuje  3 sprawności:

  • Rozumienie tekstu czytaneg.
  • Rozumienie ze słuchu.
  • Wypowiedź pisemna.

Test pisemny przeprowadzany jest w naszej szkole a sprawdzany jest w Niemczech.

Część ustna składa się z 2 prezentacji:

  • 3-4 minutowa prezentacja na losowo wybrany temat na podstawie materiału stymulującego.  Po prezentacji uczeń odpowiada na pytania egzaminatora pytania związane z tematem prezentacji. Rozmowa trwa ok. 5 minut.
  • 5-minutowa prezentacja przygotowana przed egzaminem na temat zgodny z zainteresowaniami ucznia; następnie uczeń dyskutuje z egzaminatorem na temat swojej prezentacji.

Egzamin ustny przeprowadzają nasi nauczyciele języka niemieckiego z DSD-Team w szkole oraz  nauczyciel koordynator oddelegowany  z Zfa.

Egzamin DSD II organizowany jest w naszej szkole od 2000 roku a  zdawalność jest bardzo wysoka (powyżej 95%). 

Relacja z egzaminu ustnego 01.2016 

Złota Szkoła 2017

Social Media

I love Dubois

 

Wyniki maturalne 2016

 

Kalendarz szkolny

Zmiany w planie

Zmiany w planie na środę 24.05.2017r.


Kl I b na 3 lekcji ma okienko
Kl I a grupa prof. Sapiei ma j. angielski na 4 i 5 lekcji
Kl I f na 5 lekcji ma EdB zamiast 7 lekcji a grupa prof. Grzędy ma WF na 7
Kl I a ma WF na 6 lekcji zamiast 7 lekcji
Kl I e grupa prof. Janiela przychodzi na 2 lekcję
Kl I e na 5 lekcji ma WOK zamiast 7 lekcji
Kl II b grupa prof. Sitek przychodzi na 2 lekcję
Kl II b idzie do domu po 6 lekcji
Kl II g na 2 lekcji ma okienko
Kl I d na 4 lekcji ma okienko i idzie do domu po 5 lekcji
Kl II d na 4 lekcji ma okienko


UWAGA
Klasy : II a, II e i II c i II f są na wycieczce
Klasy mające okienka idą do bufetu lub czytelni.

Nauczyciele nieobecni : J.Brożyna-Stępniak, R.Pawelski, T.Sołtysiak,
R.Witkowska, A.Sitek, J.Janiel, B.GajdzicaLogowanie