Strona główna

Opinie rodziców

W gimnazjum córka zdobyła certyfikat Instytutu Goethego na poziomie B1, dlatego uważaliśmy, że istnieje potrzeba kontynuacji nauki języka niemieckiego, aby doskonalić umiejętności.

Udział w kursie DSD  pozwolił na doskonalenie znajomości języka niemieckiego oraz na swobodną komunikację w tym języku. Ponadto ułatwiło to córce udział w wielu programach m.in. „Jugend debattiert”, który pozwolił na skonfrontowanie się ze współczesnymi problemami i zastanowienie się nad ich rozwiązaniami.

Uzyskanie certyfikatu DSD II pozwala na studiowanie w Niemczech. Ułatwia również start na rynku pracy, ponieważ obecnie wymagana jest znajomość języków obcych w stopniu zaawansowanym. Kolejnym atutem jest to, że nauka do egzaminu pozwoliła na poszerzenie horyzontów myślowych. Córka sięgnęła również bo książkę ulubionej autorki napisaną w języku niemieckim oraz do niemieckich czasopism. Mama Marty

 

Staraliśmy się inwestować w edukację syna od najmłodszych lat. Szczególnie dużą wagę przywiązywaliśmy do nauki języków, ponieważ to właśnie one zapewniają szerokie możliwości w dorosłym życiu. Tomasz już jako sześciolatek chodził na kurs języka angielskiego, a w szkole podstawowej rozpoczął naukę języka niemieckiego. Ugruntowanie podstaw języka w gimnazjum spowodowało, że zdecydował się aplikować do "zerówki". Bardzo wspieraliśmy ten pomysł, ponieważ możliwość przygotowania do certyfikatu DSD na poziomie C1 wydawała się nam bardzo cennym doświadczeniem, które będzie procentować w przyszłości. Dzięki świetnej opiece germanistek syn szybko zaczął robić postępy i w klasie maturalnej zdał certyfikat DSD.

Dzięki decyzji o spróbowaniu swoich sił w zerówce Tomasz zyskał nie tylko płynną umiejętność posługiwania się językiem niemieckim oraz cenny wpis do CV w postaci certyfikatu, ale także możliwość nawiązania przyjaźni  z rówieśnikami z Bawarii podczas wymian międzyszkolnych. To doświadczenie dla Tomka było niesamowitą przygodą i nauką, a dla naszej całej rodziny przyjemnością. Do dziś pamiętam duże grupy młodzieży w naszym ogrodzie, świetnie się bawiącej i rozmawiającej w kilku językach. Obecnie Tomasz jest studentem drugiego roku Informatyki Mediów na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. Równolegle pracuje w zawodzie i świetnie sobie radzi. Jesteśmy bardzo dumni z Syna. Monika Tkaczyk

 

Trzy lata nauki języka niemieckiego w I LO im. S. Dubois to znakomicie  wykorzystany, owocny czas.

Jako rodzice, jesteśmy bardzo zadowoleni z  faktu, iż nasz syn uczęszczał na kurs DSD II. Doskonale przygotowane  i atrakcyjnie przeprowadzone przez nauczyciela przedmiotu zajęcia stały się wyzwaniem do samodzielnej i efektywnej pracy nad zdobywaniem coraz to większych kompetencji językowych, jakże istotnych we współczesnym świecie. Dodać należy, iż nauczyciele zadbali także o to, by uczniowie mogli sprawdzić  i doskonalić swoje umiejętności w praktyce. Syn nasz brał udział w wielu organizowanych projektach, między innymi uczestniczył w wymianie międzyszkolnej, najpierw w Polsce, a później w południowych Niemczech. Brał udział w kilkudniowej wycieczce do Lubeki, a także miał okazję skorzystać z wakacyjnego stypendium językowego, zorganizowanego przez Uniwersytet w Rostocku.

Jesteśmy przekonani, że właśnie dzięki  różnorakim formom kontaktu z żywym językiem, dzięki spotkaniom z młodzieżą z całej Europy (pobyt w Rostocku) można w najszybszy i najskuteczniejszy sposób nauczyć się języka obcego, a także, co równie istotne, wciąż poszerzać  swoje horyzonty intelektualne.

Z pełnym przekonaniem  rekomendujemy  dzisiaj innym rodzicom i ich dzieciom wzięcie  udziału w projekcie DSD II. Rodzice Franciszka

 

Zdecydowałam, aby syn po ukończeniu gimnazjum i uzyskaniu certyfikatu na poziomie A2 uczęszczał do Liceum Dubois w Koszalinie i kontynuował naukę w celu uzyskania kolejnych poziomów znajomości języka niemieckiego. Uważam, że udział mojego syna w kursie dał możliwość zdobycia wymarzonego DSD2. Pozyskanie certyfikatu umożliwia studiowanie w Niemczech bez egzaminów wstępnych z języka niemieckiego. Mama Huberta

Złota Szkoła

Social Media

I love Dubois

 

Wyniki maturalne 2018

Kalendarz szkolny

Zmiany w planie

Logowanie