Strona główna

Czas pracy i zadania pedagoga w I LO

Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2013/2014:

 • Poniedziałek 8.30 – 12.30
 • Wtorek 8.30 – 12.30
 • Środa 8.00 – 13.00
 • Czwartek 10.30 – 14.30
 • Piątek 9.30 – 12.30

 

kontakt: pedagog@liceumdubois.pl

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 1. Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jestes samotny.
 2. Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem, rodzicem, kolegami.
 3. Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
 4. Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać
 5. Ogarnia Cię zniechęcenie, apatia, smutek.
 6. Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
 7. Chciałbyś z kimś porozmawiać.
 8. Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
 9. Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz sie podzielić.

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

 

 

 

Zadania pedagoga:

Podstawowa rola pedagoga szkolnego to przede wszystkim analiza sytuacji wychowawczej w szkole. Obszary działania pedagoga szkolnego obejmują w zasadzie wszystkie płaszczyzny szkolnego życia.

 

Pedagog szkolny:

 • udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych
 • udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych
 • udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontakach rówieśniczych i środowiskowych
 • przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży
 • rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego
 • udziela pomocy uczniom w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia
 • udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne
 • organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom opuszczonym, osieroconym, uczniom z rodzin patologicznych, wielodzietnych, uczniom wychowującym się w rodzinach o szczególnie trudnej sytuacji materialnej
 • wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich
 • wnioskuje o skierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek opieki całkowitej
 • prowadzi zajęcia profilaktyczne dla młodzieży

Złota Szkoła

Social Media

I love Dubois

 

Wyniki maturalne 2018

Kalendarz szkolny

Zmiany w planie

Logowanie