Strona główna

Samorząd uczniowski - historia

 Samorząd Szkolny jest najbardziej trwałą organizacją w historii szkoły. Jego pierwszym przewodniczącym został w 1945 roku J. Gogolewski. W latach nastepnych funkcję tę pełnili m.in.: E. Domin, W. Szczepanowski, A. Dulka, E. Świerczewska, R. Patkowski, A. Wójcicka, E. Filipek, J. Wilińska, B. Seń, K. Dąbrowski, J. Mechecki, J. Wiśniewska, K. Wiater, J. Niebieszczańska, J. Wawrzynowski, A. Konieczny, K. Urbicka, Ł. Mężyk, K. Orłowska, B. Jasińska, M. Sawicki, L. Nowak, M. Rossa. Aktywność samorządu szczególnie wzrosła w latach 80-tych. W tym okresie pojawiło się wiele imprez szkolnych, które na stałe weszły do kalendarza szkolnego. M.in. chrzest pierwszoklasistów, obchody Dni Wiosny. Organizowano także działalność charytatywną - nawiązano współpracę z domami dziecka w Białogardzie i w Boninie. Samorząd organizował także imprezy kulturalne i bale uczniowskie, na których wybierano Miss i Mistera Roku. W 1985 roku Miss szkoły została Bogumiła Seń (obecnie Hordyńska - nauczycielka języka niemieckiego), Misterem - Paweł Bezmian. Od 1989 roku samorząd szkolny to także nauka demokracji. Pierwsze w pełni demokratyczne wybory w szkole wygrał K. Wiater. W 1994 roku samorząd szkolny uchwalił Szkolną Konstytucję, której projekt opracowali m.in. Ł. Mężyk, J. Kaczyński, B. Gębka, A. Michałowicz, L. Wiśniewski, A. Kamieniarz. W latach 90-tych samorząd szkolny był organizatorem wielu imprez ogólnomiejskich. W 1998 roku uczniowie zorganizowali Rok Mickiewiczowski, efektem ich działań jest pomnik Adama Mickiewicza i happening zorganizowany na Rynku Staromiejskim. W tym samym roku samorząd zaangażował się w obronę województwa koszalińskiego - ponownie zorganizowano miejski happening na koszalińskim rynku. W tym okresie samorząd zaczął pełnić w sposób aktywny funkcję konsultacyjną i opiniodawczą - m.in. opisuje plany organizacji roku szkolnego, szkolne systemy oceniania, programy wychowawcze szkoły. Tradycją szkoły było i jest, że samorząd ma swojego opiekuna z ramienia Rady Pedagogicznej. W minionym okresie funkcję tę pełnili m.in. Ferdynand Brzeźniakiewicz, Jadwiga Jelec, Sylwester Starzyński, Zofia Wąs-Zięba, Teresa Korolewicz, Maria Hamowska, Rafał Janus, Andrzej Kamieniarz, Małgorzata Oszmian. Obecnie opiekunem samorządu jest Tomasz Stępniak.

 

 

Złota Szkoła 2017

Social Media

 

Tablica nadziei

Brak informacji na dzisiejszy dzień.

Brak informacji na kolejny dzień.

Kalendarz szkolny

Logowanie