Strona główna

Samorząd uczniowski - skład

SKŁAD RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Przewodniczący:

Dawid Jasiewicz

Na mocy Regulaminu SU, przewodniczący kieruje pracami Rady, prowadzi zebrania gospodarzy, powołuje sekcje oraz reprezentuje ogół uczniów przed innymi organami szkoły oraz poza jej murami.

Wiceprzewodniczące:

Sara Broniszewska

Odpowiada za organizację i promocję w środowisku uczniowskim „Kulturalnych czwartków” – comiesięcznych wieczorków artystycznych w I LO.

Natalia Sencio

Prowadzi sztandarowy projekt realizowany przez RSU, jakim jest realizacja szkolnych bluz. Odpowiada za promocję Rady oraz jej działań.

Justyna Stalko

Planuje pod kątem logistycznym inicjatywy podejmowane przez Radę. Analizuje i opracowuje projekty stanowisk Rady dot. postulatów uczniów zgłaszanych podczas zebrań RSU. 

Członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019:

Ia – Aleksander Koziołowski

Ib – Maciej Wojciechowski

Ic – Marta Czarnecka

Id – Jakub Kowalski

Ie – Katarzyna Majdanik

If – Wiktoria Nowak

IIa – Hanna Florek

IIb – Aleksandra Chmielewska

IIc – Patryk Gabryś

IId – Mateusz Basarab

IIe – Jakub Waliszewski

IIf –  Karolina Kuras

IIIa – Karol Zawiślak

IIIb – Agata Starkowska

IIIc – Igor Czeczotka

IIId – Katarzyna Sobolewska

IIIe – Natalia Sencio

IIIf – Kamila Katzig

Opiekunowie Rady Samorządu Uczniowskiego

Agnieszka Naszydłowska

Iwona Mielczarek

 

Złota Szkoła 2017

Social Media

I love Dubois

 

Wyniki maturalne 2017

 

Kalendarz szkolny

Zmiany w planie

Zmiany w planie na środę 3.10.2018

Kl III d na 2 lekcji ma wychowanie do życia w rodzinie
Kl I e na 3 lekcji ma wychowanie do życia w rodzinie
Kl II c na 4 lekcji ma wychowanie do życia w rodzinie
Kl I a na 5 lekcji ma wychowanie do życia w rodzinie
Kl III c przychodzi na 1 lekcję i ma matematykę
Kl II d na 6 i 7 lekcji ma biologię
Kl I e grupa prof. Borowskiej przychodzi na 2 lekcję
Kl I a grupa prof. Borowskiej na 2 lekcji ma okienko
Kl I b grupa prof. Borowskiej na 3 lekcji ma okienko
Kl III a grupa prof. Borowskiej na 4 lekcji ma okienko
Kl II d grupa prof. Borowskiej na 5 lekcji ma okienko
Kl III d grupa prof. Borowskiej po 6 lekcji idzie do domu


UWAGA
Klasy mające okienka idą do bufetu lub czytelni.

Nauczyciele nieobecni: .A.Gromadzka, W.Wardyn, P.BorowskaLogowanie