Komunikat dla Uczniów i Rodziców Uczniów I LO – I LO im. St. Dubois w Koszalinie

Komunikat dla Uczniów i Rodziców Uczniów I LO

Drodzy Uczniowie i Szanowni Państwo

W związku z przedłużającą się sytuacją zawieszenia zajęć oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca – od jutra, tj. 25 marca 2020 r., wprowadzamy nowe regulacje i zasady funkcjonowania I LO na czas działania  w Polsce szczególnych przepisów.
Przedstawiam najważniejsze ustalenia:

  1. W I LO obowiązuje inny sposób nauczania, polegający na kształceniu na odległość.
  2. Do nauczania wykorzystuje się narzędzia dostępne w pakiecie Microsoft Office 365 lub inne wybrane przez nauczycieli i ustalone z uczniami narzędzia umożliwiające pracę zdalną.
  3. Nauczyciele, modyfikują programy nauczania, uwzględniając ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.
  4. Zadania realizowane są zgodnie z planem zajęć zdalnych, w którym wydzielono lekcje zdalne (na czarno) oraz godziny na inne czynności z uczniami (na kolorowo), wg ustaleń nauczyciela, takie jak konsultacje indywidualne, przesyłanie materiałów, rozmowy telefoniczne, komunikacja poprzez pocztę elektroniczną, praca grupowa itp.
  5. Plan zajęć zdalnych ogranicza dzienną liczbę zajęć dla uczniów – maksymalnie cztery godziny (z wyjątkiem uczących się w grupach międzyoddziałowych).
  6. Grupy międzyoddziałowe (językowe) pracują wg ustaleń nauczyciela prowadzącego zajęcia, w czasie poza planem, w wymiarze 2 godzin i 1 godziny (w przypadku grup języka francuskiego).
  7. Zawieszone zostają wszystkie formy kształcenia zindywidualizowanego, a uczniowie objęci takim nauczaniem dołączają do klas realizujących plan zajęć zdalnych.
  8. Nauczyciele modyfikują przedmiotowy system oceniania, tak aby stosować rozwiązania odpowiednie do przyjętego charakteru zajęć – z uwzględnieniem ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć i rodzaju kontaktu z uczniami.
  9. Wychowawcy utrzymują kontakt z uczniami i rodzicami, przekazują im informacje o sposobie i trybie realizacji zadań, o postępach w nauce, w razie potrzeby zapewniają im możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia.
  10. Dla ułatwienia kontaktu rodziców z nauczycielami na stronie internetowej szkoły umieszczone są adresy poczty elektronicznej nauczycieli.

Nowy plan lekcji (zdalnych) jest dostępny na stronie internetowej I LO oraz w dzienniku elektronicznym.

Szanowni Państwo
Kochani Uczniowie

Mam nadzieję, że wprowadzane rozwiązania pomogą w realizacji wspólnych zadań, z jak najmniejszymi szkodami dla wszystkich członków naszej społeczności. W najbliższym czasie przekażemy Uczniom instrukcję postępowania z narzędziami Office 365.

Pozdrawiam serdecznie i życzę wolności od koronawirusa
Rafał Janus

Serwis www.liceumdubois.pl wykorzystuje tzw. pliki "cookies". Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.