Wolontariat – I LO im. St. Dubois w Koszalinie

Wolontariat

Aktualności

O nas

Nasz klub powstał w 2007 roku z inicjatywy pedagoga Julii Siewruk – koordynatora klubu – i wicedyrektor Joanny Sosnowskiej. Pierwsi zainteresowani pracą wolontariusze przy współpracy z koordynatorem stopniowo zaczęli podejmować pracę na rzecz środowiska lokalnego. Inicjatywa młodzieży, zainteresowanie, spowodowało, że klub działał coraz prężniej, a liczba członków zaczęła się zwiększać.

W naszym klubie preferujemy systematyczną pracę w różnych placówkach i instytucjach. Współpracujemy z przedszkolami, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym, centrum kryzysowym, pogotowiem opiekuńczym, rodzinami zastępczymi, świetlicami środowiskowymi, domem opieki, schroniskiem, Domem Samotnej Matki. W tych i w wielu innych nasi wolontariusze niosą pomoc, podopiecznym i ich opiekunom, poznają tajniki pracy w tych placówkach, zdobywają doświadczenie.

Bierzemy także udział w wielu akcjach charytatywnych organizowanych w mieście na rzecz społeczności lokalnej lub sami takie organizujemy.

ABC wolontariusza

Wolontariat – to bezpłatne, wiadome i dobrowolne działanie na rzecz potrzebujących, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Wolontariusz – osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym. Wolontariuszem może być praktycznie każdy i może pracować wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

Szkolny Klub Wolontariusza jest inicjatywą skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne. SKW jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie bezinteresowną i otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać innym.

Kto może zostać wolontariuszem?

Wolontariuszem może zostać praktycznie każdy. Ustawa nie narzuca ograniczeń co do wieku wolontariusza. Wymaga jednak pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich.

Cechy pożądane, którymi powinien charakteryzować się wolontariusz, to:

 • odpowiedzialność,
 • uczciwość,
 • bezinteresowność,
 • kreatywność,
 • umiejętność nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi,
 • umiejętność pracy zespołowej.

Co musi wiedzieć wolontariusz przed przystąpieniem do pracy?

Każdy wolontariusz przed przystąpieniem do pracy powinien przede wszystkim:

 • zapoznać się z prawami i obowiązkami wolontariusza,
 • podpisać umowę o świadczenie usług w ramach wolontariatu,
 • powinien się zastanowić, jaka forma wolontariatu go interesuje-wolontariat akcyjny, czyli pomoc udzielana co pewien czas w ramach większych wydarzeń (np. bożonarodzeniowa zbiórka żywności) czy wolontariat stały, czyli długoterminowe zobowiązanie na udzielanie pomocy (np. spędzanie czasu z osobą niepełnosprawną, praca w przedszkolu, pogotowiu rodzinnym, rodzinie zastępczej, czy świetlicy),
 • określić, ile czasu jest w stanie poświęcić na działalność w wolontariacie,
 • upewnić się, że wybrana przez niego forma wolontariatu odpowiada jego umiejętnościom i jest dla niego ciekawa i rozwijająca.

Jakie korzyści wynikają z działalności w wolontariacie?

Każdy wolontariusz bardzo indywidualnie odczuwa korzyści wynikające ze swojej działalności.

Do najczęściej wymienianych należą:

 • uznanie ze strony innych,
 • poczucie spełnienia i satysfakcji,
 • wyższa samoocena,
 • poczucie przynależności do grupy o podobnych zamiłowaniach,
 • możliwość uzyskania dodatkowych punktów przy procesie rekrutacyjnym do wyższych uczelni,
 • lepsza pozycja na rynku pracy w związku z posiadanym doświadczeniem.

Historia działalności stowarzyszenia charytatywnego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Dubois w Koszalinie

Pierwsze próby działań charytatywnych - 1999 rok

W ramach organizacji „Młodzi Obywatele Działają” rozpoczęły się zbiórki pieniężne w okresie świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Dzięki nim wspomagano między innymi Szkołę Specjalną przy ulicy Połczyńskiej (zakupiono dla niej komputery i sprzęt rehabilitacyjny) oraz szkołę w Biesiekierzu, gdzie przekazano sprzęt komputerowy. W latach 2000 – 2001 pomocną dłoń uczniowie I LO wyciągnęli w stronę Domu Samotnej Matki w Koszalinie oraz Schroniska dla Zwierząt.

Lata 2002 - 2006

Działalność charytatywna nabrała oficjalnego charakteru, przybierając nazwę Stowarzyszenia Dobrych Serc. Pomysłodawcą powstania Stowarzyszenia był pan mgr Wiktor Kamieniarz (nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i historii).  On też aż do czerwca 2006 roku był jego opiekunem i inicjatorem wielu przedsięwzięć (zbiórek pieniężnych, meczy charytatywnych itp.). Zbiórki pieniężne, w okresie Bożego Narodzenia w latach 2002 – 2006, generowały od 8 do 12 tys. zł. Zorganizowano również loterię fantową dzięki pomocy koszalińskich sklepów i lokali usługowych. Uzyskane w ten sposób pieniądze przeznaczone zostały na pomoc dla Domu Samotnej Matki, hospicjum i schroniska dla zwierząt.

Od 2004 roku przygotowywano także paczki bożonarodzeniowe oraz zabawy choinkowe dla dzieci z ubogich rodzin wytypowanych przez MOPS. Pomoc rzeczową kierowano również do Domu Samotnej Matki oraz do koszalińskiego hospicjum, które nasi uczniowie wspomagali także jako wolontariusze podczas kwesty na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie.

Rok 2006/2007

Stowarzyszenie Dobrych Serc kontynuowało działania pod opieką pani dyrektor Joanny Sosnowskiej i Agnieszki Naszydłowskiej, nauczycielki historii. Jak co roku, tak i w roku szkolnym 2006/2007 uczniowie I LO wzięli udział w kweście na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie. Zebrane w czasie kwesty pieniądze przeznaczone zostały na potrzeby hospicjum koszalińskiego.

Między 5 a 8 grudnia 2006 na terenie I LO trwała akcja bożonarodzeniowa. Akcji tej towarzyszyły liczne atrakcje np.: koncert zespołów szkolnych, pokaz tańca nowoczesnego, występy cheerleaderek, zmagania sportowe. Przeprowadzono również loterię fantową i licytację dnia wolnego od pytania. Na terenie szkoły działała również kawiarenka i punkt sprzedaży rzeźb wykonanych przez dzieci z Młodzieżowego Domu Kultury.  Zebrane podczas tej akcji pieniądze przeznaczone zostały na potrzeby hospicjum koszalińskiego, na Dom Dziecka w Białogardzie i na paczki dla dzieci z najuboższych rodzin Koszalina. Paczki wręczone zostały podczas uroczystej choinki, którą zorganizowano w auli I LO – 19 grudnia 2006 roku.

W czerwcu 2007 zainicjowano akcję “POMÓŻ AFRYCE”. Młodzież I LO włączyła się w sprzedaż biżuterii wykonanej przez dzieci z Kenii. Uzyskane podczas akcji fundusze przeznaczono na potrzeby dzieci Afryki.

Serwis www.liceumdubois.pl wykorzystuje tzw. pliki "cookies". Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.