Psycholog – I LO im. St. Dubois w Koszalinie

Psycholog

Natalia Jankowska

Godziny pracy:

Wtorek 8:00 – 11:30
Środa 7:50 – 9:50
Czwartek 8:00 – 10:30

 

Joanna Krężelewska

Godziny pracy:

Wtorek 11:00 – 14:00
Środa 8:00 – 14:00
Czwartek 12:00 – 15:00

Zadania psychologa

Do zadań psychologa w I LO im. St. Dubois w Koszalinie należy w szczególności:

– diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;

– rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce, niepowodzeń szkolnych lub trudności w funkcjonowaniu;

– pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

– udzielanie uczniom pomocy psychologicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

– inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

– pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów;

– podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży;

– prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

Psycholog szkolny wspiera ucznia, rodzica i nauczyciela. Posługując się wiedzą dotyczącą działania psychiki, mechanizmów zachowań oraz sposobu funkcjonowania człowieka, pomaga całościowo spojrzeć na problem, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie.

Psychologa obowiązuje tajemnica zawodowa.

 

Serwis www.liceumdubois.pl wykorzystuje tzw. pliki "cookies". Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.