Matura – I LO im. St. Dubois w Koszalinie

Terminarz maturzysty 2022/2023

Temat Termin
Złożenie do dyrektora szkoły deklaracji wstępnej (pisemnej LUB elektronicznej) oraz dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków lub formy egzaminu maturalnego Do 30 września 2022 r.
Nanoszenie zmian w deklaracjach – deklaracja ostateczna Do 7 lutego 2023 r.
Uzupełnienie dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków egzaminu maturalnego
Sprawdzenie i potwierdzenie poprawności danych w deklaracji
Złożenie oświadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu z przyznanych dostosowań warunków lub formy egzaminu maturalnego Do 15 lutego 2023 r.
Złożenie do dyrektora szkoły wniosku o zmianę wyboru przedmiotu lub poziomu egzaminu w przypadku uzyskania tytułu laureata lub finalisty z innego przedmiotu niż wskazany w deklaracji Do 20 kwietnia 2023 r.
Zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych 28 kwietnia 2023 r.
Egzamin maturalny w części pisemnej w terminie głównym 4 – 23 maja 2023 r.
Egzamin maturalny w części ustnej w terminie głównym 10 – 23 maja 2023 r.
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach 7 lipca 2023 r.

Harmonogram egzaminów maturalnych

  Część ustna egzaminu maturalnego
 
od 10 do 23 maja (z wyjątkiem 14 i 21 maja)
język polski
język mniejszości narodowychjęzyki obce nowożytnejęzyk łemkowskijęzyk kaszubski
Egzamin jest przeprowadzany w szkołach wg harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w późniejszym terminie
  Część pisemna egzaminu maturalnego
 
Maj 2023 Godzina 9:00 Godzina 14:00
4 czwartek język polski – pp
5 piątek język angielski – pp

język francuski – pp

język hiszpański – pp

język niemiecki – pp

język rosyjski – pp

język włoski – pp

8 poniedziałek matematyka – pp

język hiszpański – pr

język hiszpański – dj

9 wtorek

język angielski – pr

język angielski – dj

filozofia – pr
10 środa wiedza o społeczeństwie – pr

język niemiecki – pr

język niemiecki – dj

11 czwartek biologia – pr

język rosyjski – pr

język rosyjski – dj

12 piątek matematyka– pr

język francuski – pr

język francuski – dj

15 poniedziałek chemia– pr historia muzyki – pr
16 wtorek geografia– pr języki mniejszości narodowych – pp
17 środa język polski – pr języki mniejszości narodowych – pr
18 czwartek historia – pr

język włoski– pr

język włoski – dj

19 piątek fizyka – pr historia sztuki – pr
22 poniedziałek informatyka – pr

język kaszubski – pr

język łemkowski – pr

język łaciński i kultura antyczna -pr

23 wtorek Egzaminy dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych – szczegóły w Komunikacie dyrektora CKE ws. harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2023 roku
Serwis www.liceumdubois.pl wykorzystuje tzw. pliki "cookies". Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.