Kadra pedagogiczna – I LO im. St. Dubois w Koszalinie

Kadra pedagogiczna

Dyrekcja

Język polski

Język angielski

Imię i nazwisko nauczyciela Adres e-mail
Aleksandra Deska
Beata Dziekiewicz
Jolanta Horojtko
Anna Muchowska
Joanna Romaszkiewicz
Katarzyna Sapieja
Joanna Sosnowska
Ewa Wołkowska

Język francuski

Język niemiecki

Historia

Historia i społeczeństwo

Wiedza o społeczeństwie

Technologia informacyjna

Matematyka

Fizyka

Chemia

Biologia

Geografia

Filozofia

Podstawy przedsiębiorczości

Wychowanie fizyczne

Imię i nazwisko nauczyciela Adres e-mail:
Józef Janiel
Iwona Mielczarek
Zbigniew Pietrzak
Marcin Pikur
Daria Hryckowian
Agata Sitek

Wychowanie do życia w rodzinie / plastyka

Edukacja dla bezpieczeństwa

Biblioteka

Pedagog

Religia

Doradztwo zawodowe

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
10.09.2021 r. o godz. 18:21
przez: Joanna Sosnowska
Pierwsza publikacja:
20.08.2019 r. o godz. 8:08
przez: Dawid Jasiewicz