Doradca zawodowy – I LO im. St. Dubois w Koszalinie

Doradca zawodowy

Drodzy Uczniowie! Zapraszam w trakcie długich przerw do gabinetu doradztwa zawodowego w celu umówienia się na indywidualne spotkania.

Godziny przyjęć doradcy zawodowego

Dzień tygodnia Godziny przyjęć
Poniedziałek indywidualnie
Wtorek 14:00 – 16:15
Środa indywidualnie
Czwartek 10:30 – 12:00
Piątek indywidualnie

Informacje od doradcy zawodowego

Zadania doradcy zawodowego w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Dubois w Koszalinie

rok szkolny 2020/2021
 1. Organizacja spotkań (po dwie godz. lekcyjne, np. w trakcie godzin wychowawczych) we wszystkich klasach pierwszych. Celem spotkań jest: zapoznanie uczniów z zakresem działalności szkolnego doradcy zawodowego, poznanie przez ucznia własnych predyspozycji i zainteresowań, rozbudzenie świadomości konieczności planowania własnego rozwoju i kariery zawodowej.
 2. Organizacja spotkań (po dwie godz. lekcyjne w trakcie godzin wychowawczych) we wszystkich klasach drugich. Celem spotkań jest: zapoznanie uczniów z zakresem działalności szkolnego doradcy zawodowego, wskazanie baz danych o zawodach, przygotowanie uczniów do: podejmowania decyzji, wyboru drogi zawodowej i edukacji.
 3. Organizacja spotkań (po jednej godz. lekcyjnej w trakcie godzin wychowawczych) we wszystkich klasach trzecich. Celem spotkań jest prezentacja nowych kierunków na polskich uczelniach, programów stypendialnych.
 4. Organizacja 2 wyjazdów na Targi Edukacyjne Szkół Wyższych (Gdańsk, Poznań).
 5. Organizacja aktualnej bazy danych na temat uczelni wyższych, gabloty.
 6. Organizacja spotkań uczniów klas drugich z przedstawicielami najlepszych uczelni w Polsce.
 7. Prowadzenie poradnictwa indywidualnego w określonych godzinach trzy razy w tygodniu (dyżury w gabinecie doradcy zawodowego)
 8. Organizacja kącika z informatorami na temat uczelni w gabinecie doradcy zawodowego.
 9. Współpraca z Urzędem Pracy mająca na celu stworzenie bazy danych, na temat aktualnego zapotrzebowania pracodawców na różnych specjalistów – szczególnie z wykształceniem wyższym i przewidywań na następnych kilka lat.
 10. Gromadzenie i udostępnianie informacji o: naborze uczelni, dniach otwartych, spotkaniach na stronie internetowej I LO.
 11. Współpraca przy organizacji wyjść uczniów do zakładów pracy w celu poznania specyfiki zawodów (np. Dzień Przedsiębiorczości).

Opracowała
mgr Grażyna Kordos- Parczewska

Wewnątrzszkolny Program Doradztwa Zawodowego I Liceum Ogólnokształcące im. St. Dubois w Koszalinie

rok szkolny 2020/2021

W programie doradztwa zawodowego wraz z doradcą zawodowym współuczestniczą:
1. wychowawcy klas
2. nauczyciele przedmiotów
3. przedstawiciele Rady Rodziców
4. przedstawiciele instytucji zewnętrznych zajmujących się doradztwem

 

Diagnoza

Realizacja zadań ujętych w Wewnątrzszkolnym Systemie Doradztwa Zawodowego poprzedzona zostanie diagnozą stanu wyjściowego wiedzy i zapotrzebowania uczniów, rodziców i nauczycieli na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia oraz kariery zawodowej.

 

Cele ogólne:

 1. Pomaganie uczniom w trafnym wyborze zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz w określaniu własnych predyspozycji.
 2. Dostarczanie uczniom niezbędnych informacji do podjęcia trafnych wyborów zawodowych i określenia dalszej drogi kształcenia.
 3. Przygotowanie rodziców do efektywnego i twórczego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji zawodowych i dalszego kształcenia.
 4. Pomaganie nauczycielom w realizacji działań w obrębie ich przedmiotu mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia.

 

Cele szczegółowe:

A. I rok nauki

 1. Uczeń rozwija wiedzę o sobie samym.
 2. Uczeń potrafi dokonać samooceny.
 3. Uczeń potrafi zdiagnozować swoje zapotrzebowanie na informacje edukacyjne i zawodowe.
 4. Rodzice podejmują inicjatywę podniesienia umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi.
 5. Rodzice potrafią zdiagnozować swoje zapotrzebowanie na informacje edukacyjne i zawodowe.
 6. Nauczyciele znają źródła informacji możliwych do wykorzystania na swoim przedmiocie z zakresu samopoznania uczniów.

B. II rok nauki

 1. Uczeń rozwija dociekliwość poznawczą w zakresie znajomości grup zawodowych i specjalności. Poznaje zawody i miejsca pracy.
 2. Uczeń podejmuje inicjatywę poznania realiów rynku pracy.
 3. Uczeń potrafi zinterpretować w stosunku do siebie zdobyte informacje o rynku pracy.
 4. Uczeń zna sposoby radzenia sobie ze zmianami, rozwija umiejętności pozwalające na adaptację do zmieniających się warunków.
 5. Uczeń potrafi podejmować decyzję i zna konsekwencję własnych wyborów.
 6. Uczeń działa w zakresie poszukiwania indywidualnego rozwiązania edukacyjnego i zawodowego.
 7. Uczeń opracowuje indywidualny plan działania.
 8. Rodzice podejmują inicjatywę zdobycia informacji o zawodach i karierach adekwatnych dla swoich dzieci oraz wspólnego zaplanowania dalszej edukacji.
 9. Rodzice, uczniowie i nauczyciele znają instytucje wspierające młodzież w podejmowaniu decyzji zawodowych.
 10. Nauczyciele podejmują działania w obrębie swojego przedmiotu z zakresu doradztwa zawodowego.

C. III/IV rok nauki

 1. Uczeń podejmuje realizację zadań określonych w indywidualnym planie działania.
 2. Nauczyciele tworzą warunki sprzyjające wymianie informacji zawodowych między uczniami.
 3. Rodzice podejmują działania wspierające dzieci w realizacji indywidualnego planu działania.
 4. Nauczyciele monitorują losy zawodowe absolwentów

Do gabinetu zapraszam na wszystkich długich przerwach i w godzinach wyznaczonych (informacja na drzwiach gabinetu doradztwa)

Serwis www.liceumdubois.pl wykorzystuje tzw. pliki "cookies". Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.