Współpraca zagraniczna – I LO im. St. Dubois w Koszalinie

Współpraca zagraniczna

Związki I LO z zagranicą od lat mają postać różnorodnych kontaktów i współpracy w wielu sferach. Od początku lat dziewięćdziesiątych nauczyciele obcokrajowcy wspomagają i uatrakcyjniają ofertę edukacyjną szkoły, szczególnie w zakresie intensywnej nauki języków obcych.

Współpraca z Francją

Od dekad w I LO im. St. Dubois popularyzuje się francuską kulturę. Jest to doceniane podczas kolejnych wizyt ambasadorów Francji w Koszalinie.

Współpraca z Niemcami

W ramach programu DSD uczniowie doskonalą umiejętności językowe w czasie
pobytów w Niemczech dzięki intensywnej współpracy zagranicznej.

Wymiana międzyszkolna między Rosją, Łotwą i Polską

Od 2010 roku I LO im. Stanisława Dubois zaangażowało się w projekt „Kulturalne odkrycie wybrzeża Morza Bałtyckiego“. Stwarza on kolejną możliwość doskonalenia znajomości języka niemieckiego. Niniejszy trójstronny szkolny projekt między szkołami z Polski, Łotwy i Rosji nawiązuje do pomysłu „Inicjatywy Krajów Basenu Morza Bałtyckiego” pod patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec, aby utworzyć tzw. „Pierścień Krajów Nadbałtyckich” ze wszystkich krajów basenu Morza Bałtyckiego. Zakłada on, iż w ramach projektu uczniowie poznają podczas tygodniowego pobytu w każdym z trzech krajów – kraj gospodarza, region, goszczącą szkołę, a w szczególności jej uczniów i ich rodziny. Uczniowie uczestniczący w projekcie będą ponadto uczęszczać na zajęcia szkoły, będącej gospodarzem danego tygodnia i opracowywać zadania w ramach dwu- lub trójstronnych warsztatów, których wyniki będą prezentowane podczas imprezy kończącej spotkanie. Elementem łączącym młodzież uczestniczącą w projekcie jest język niemiecki.

Projekty międzynarodowe realizowane przez I LO

Od czasu dołączenia Polski do Unii Europejskiej w I Liceum Ogólnokształcącym realizowanych jest wiele projektów dofinansowanych właśnie ze środków wspólnotowych.