Rada Rodziców – I LO im. St. Dubois w Koszalinie

Rada Rodziców

Komunikaty

Numer konta bankowego, na które należy dokonywać wpłat na Radę Rodziców:

PKO BP/ KOSZALIN: 27 1020 2791 0000 7202 0008 6439

Prezydium Rady Rodziców

Anna Noga Przewodnicząca
Dorota Popowicz-Majewska Sekretarz
Monika Falana Członek
Małgorzata Kwiatkowska Członek
Anna Rudnik-Skrzypkowska Członek
Monika Telega Członek
Iwona Krom-Frąckowiak Członek