Akredytacja Erasmus+ 2023 - 2027 – I LO im. St. Dubois w Koszalinie

Akredytacja Erasmus+ 2023 – 2027

Erasmus + 2023 - 2027

Projekt: Dziedzictwo społeczno-kulturowe wczoraj i dziś

1. Przedsięwzięcie, w ramach którego planowana jest mobilność grupowauczniów(wyjazd zagraniczny) ucznia, finansowane jest ze środków Unii Europejskiej.

2. Przedsięwzięcie realizowane jest przez I LO im. St. Dubois w Koszalinie.

3. Grupowa mobilność uczniów realizowana jest w okresie trwania przyznanej Akredytacji Erasmusa w sektorze edukacji szkolnejo numerze:2022-1-PL01-KA120-SCH-000105510dla I LO im. St. Dubois w Koszalinie, tj. w latach 2023-2027.

4. Uczeń biorący udział w mobilności nie ponosi kosztów finansowych w związku z jej realizacją. Koszty uczestnictwa w mobilności ucznia pokrywa I LOim. St. Dubois w Koszalinie. Środki finansowe pochodzą z przyznanej Akredytacji Erasmusa w sektorze edukacji szkolnego numerze:2022-1-PL01-KA120-SCH-000105510dla I LO im. St. Dubois w Koszalinie, tj. w latach 2023-2027.

Serwis www.liceumdubois.pl wykorzystuje tzw. pliki "cookies". Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.