Certyfikaty językowe – I LO im. St. Dubois w Koszalinie
   Dubois a COVID-19 – zasady reżimu sanitarnego i nauki zdalnej obowiązujące w I LO w roku szkolnym 2020/2021.ZAPOZNAJ SIĘ TERAZ

Certyfikaty językowe

I LO im. St. Dubois, jako jedyna szkoła w regionie, uzyskała prawa do przeprowadzania kursu oraz egzaminów na certyfikaty z języka francuskiego i niemieckiego.

DELF

To oficjalny międzynarodowy certyfikat językowy, który potwierdza znajomość języka francuskiego i zwalnia z egzaminów wstępnych na francuskie uczelnie.

DSD II

Program DSD II jest realizowany w I LO, które po spełnieniu określonych kryteriów zostało przyjęte do grona szkół partnerskich RFN i otrzymało zezwolenie na przeprowadzanie egzaminów DSD.