Zerówki językowe – I LO im. St. Dubois w Koszalinie
   Dubois a COVID-19 – zasady reżimu sanitarnego i nauki zdalnej obowiązujące w I LO w roku szkolnym 2020/2021.ZAPOZNAJ SIĘ TERAZ

Zerówki językowe

Zapraszamy na zajęcia, które odbywają się:

  • Język francuski: poniedziałek, wtorek, sala 20, godzina 16:30
  • Język niemiecki: środa, piątek, sala 11, godzina 16:00

Nadal czekamy na zgłoszenia do grupy francuskojęzycznej!

Co to jest „Zerówka”?

Jest to program intensywnej nauki języka obcego (francuskiego bądź niemieckiego), skierowany do uczniów klasy VIII szkoły podstawowej (wcześniej do uczniów III klasy gimnazjum) uzdolnionych językowo, ambitnych, gotowych na wyzwania, którzy planują podjąć naukę w I LO i chcą w grupie pozerówkowej kontynuować rozpoczęty kurs tak, aby w klasie maturalnej uzyskać certyfikat językowy.

Na pierwszym etapie, uczniowie zerówki przychodzą do naszego liceum dwa razy w tygodniu. W wymiarze 4 godzin tygodniowo, na zajęciach popołudniowych, rozpoczynają intensywną naukę i przygodę z językiem. Podczas nauki rozwijają kompetencje na czterech polach: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, wypowiedź pisemna i wypowiedź ustna. Dążymy do tego, aby uczniowie swobodnie posługiwali się językiem obcym i z sukcesem zdali certyfikat językowy (DELF lub DSD II).

I LO, jako jedyna szkoła w regionie uzyskała prawa do przeprowadzania kursu oraz egzaminów na certyfikaty z języka francuskiego i niemieckiego.

Po wieloletniej współpracy i zaangażowaniu w organizację certyfikatu DELF w ILO, w roku szkolnym 2015/2016, podpisana została umowa partnerska pomiędzy Gdańskim Stowarzyszeniem Alliance Française i I LO, na mocy której I LO jest jedynym ośrodkiem w regionie, w którym organizowany jest rokrocznie egzamin DELF. Koordynatorem projektu jest Paula Mucha.

Dzięki zaangażowaniu Dyrekcji szkoły oraz zespołu germanistek program DSD II jest realizowany nieprzerwanie od 20 lat. ILO jako jedyna szkoła średnia w regionie jest objęta patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RFN.

Zerówka francuska

Język francuski to – obok angielskiego – język, którym posługują się użytkownicy na aż pięciu kontynentach. Młodzież, która przychodzi na nasze zajęcia jest ambitna i ciekawa nowych kultur. Na zajęciach udostępniamy jej narodowy skarbiec Francji; poprzez filmy, piosenki oraz zabawy lingwistyczne i kulturowe.

Zerówka niemiecka

Uczniowie klas VIII szkół podstawowych rozwijają swoje dotychczas zdobyte umiejętności poprzez uczestnictwo w programie intensywnej nauki języka niemieckiego w I LO. Zajęcia odbywające się w I LO w wymiarze 4 lekcji tygodniowo są pierwszym etapem czteroletniego kursu prowadzącego do zdobycia certyfikatu językowego DSD II – poziom C1.