Dni wolne od zajęć dydaktycznych – I LO im. St. Dubois w Koszalinie
   Dubois a COVID-19 – zasady reżimu sanitarnego obowiązujące w I LO w roku szkolnym 2020/2021.ZAPOZNAJ SIĘ TERAZ

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

W związku z organizacją pisemnych egzaminów maturalnych dni 8, 9, 10 czerwca  oraz 12 czerwca  są dniami wolnymi od zajęć lekcyjnych.