Nauczanie zdalne dla klas II – I LO im. St. Dubois w Koszalinie
   Dubois a COVID-19 – zasady reżimu sanitarnego i nauki zdalnej obowiązujące w I LO w roku szkolnym 2020/2021.ZAPOZNAJ SIĘ TERAZ

Nauczanie zdalne dla klas II

Informuję, że od wtorku 13 października do piątku 16 października zajęcia dla klas II będą odbywały się w trybie zdalnym, z wykorzystaniem platformy MS Teams.
Harmonogram lekcji (rozpoczęcie lekcji) pozostaje bez zmian, z zastrzeżeniem, że lekcje trwają 30-40 minut.
Pozostałe klasy realizują naukę stacjonarną.

Rafał Janus