Regulamin lekcji zdalnych – I LO im. St. Dubois w Koszalinie

Regulamin lekcji zdalnych

Poniżej publikujemy regulamin lekcji zdalnych. Prosimy wszystkich uczniów o zapoznanie się z nim i zastosowanie do poniższych ustaleń.

Regulamin lekcji zdalnych w I LO im. Stanisława Dubois

 1. Lekcje zdalne odbywają się na platformie MS Teams, do której uczniowie logują się za pomocą hasła otrzymanego od wychowawcy/nauczyciela. Po pierwszym zalogowaniu zaleca się zmianę hasła. W przypadku problemów z logowaniem (np. niewłaściwe hasło) należy zgłosić ten fakt wychowawcy.
 2. Tworząc swoje profile w Microsoft 365/ MS Teams, uczniowie posługują się aktualnym zdjęciem lub inicjałami (dostępne automatyczne w usłudze). Wykorzystywanie wizerunku innych osób lub postaci jest niedozwolone.
 3. Lekcje zdalne odbywają się zgodnie z planem lekcji dostępnym na liceumdubois.pl
 4. Uczniowie dołączają do lekcji z zakładki kalendarza lub klikając na przycisk „Dołącz teraz”, gdy nauczyciel rozpocznie już zajęcia/lekcje.
 5. Na lekcje należy logować się punktualnie – nieuzasadnione spóźnienia będą odnotowywane w e-dzienniku.
 6. Nauczyciele sprawdzają obecność, prosząc uczniów o potwierdzenie obecności i/lub pobierają listę obecności dostępną w kanale wideolekcji.
 7. Udział w lekcji zdalnej jest obowiązkowy i wyklucza wykonywanie przez uczniów w tym czasie czynności niezwiązanych z lekcją czy poleceniami prowadzącego. Nauczyciel ma prawo do oceny aktywności/uczestnictwa uczniów w lekcji.
 8. Uczniowie biorący udział w wideolekcji mają włączone mikrofony. Na prośbę nauczyciela lub zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami uczniowie wyciszają swoje mikrofony.
 9. Podczas lekcji nauczyciel może zarządzić włączenie kamer – wobec wszystkich uczniów (np. podczas testów, przywitania) lub wybranych uczniów (dyskusja, wypowiedź ustna, itp.). Ewentualne problemy techniczne związane z korzystaniem z kamery muszą być zgłaszane do wychowawcy przez rodzica lub opiekuna ucznia.
 10. Uczniowie nie mogą nagrywać wideolekcji, wykonywać zdjęć oraz zrzutów ekranu zawierających wizerunek nauczycieli i innych uczniów.
 11. Aplikacja Teams służy jedynie do celów edukacyjnych. Uczniowie nie mogą tworzyć własnych grup bez zgody administratora. Każda grupa założona bez zgody opiekuna będzie usunięta.
Serwis www.liceumdubois.pl wykorzystuje tzw. pliki "cookies". Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.