Zmiany w kalendarzu roku szkolnego – I LO im. St. Dubois w Koszalinie
   Dubois a COVID-19 – zasady reżimu sanitarnego i nauki zdalnej obowiązujące w I LO w roku szkolnym 2020/2021.ZAPOZNAJ SIĘ TERAZ

Zmiany w kalendarzu roku szkolnego

Drodzy Uczniowie,

Jak pewnie wiecie, zapadły kolejne decyzje rządu dotyczące zdalnego nauczania. A więc i my musimy dostosować nasze terminy i zasady do utrzymujących się ograniczeń. Zmieniamy fragment kalendarza roku szkolnego obejmujący grudzień i styczeń, przyspieszamy zmianę semestrów i terminy związane z ustalaniem ocen – wszystko po to, aby po powrocie do szkoły (lub zdalnej nauki) w styczniu rozpocząć nowy semestr. A zatem zwróćcie uwagę na istotne terminy:

  1. 11 XII 2020 r. – dzień ostatnich sprawdzianów,
  2. 14 XII 2020 r. – poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach,
  3. 18 XII 2020 r. – ustalenie ocen śródrocznych,
  4. 21 XII 2020 r. – posiedzenie klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej.

 

Pozdrawiam
Rafał Janus