Realizujemy projekt "Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie" – I LO im. St. Dubois w Koszalinie

Realizujemy projekt “Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie”

🇪🇺 I Liceum Ogólnokształcące im. St. Dubois w Koszalinie przystąpiło do realizacji projektu pt. „Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie.” Projekt, którego Beneficjentem jest Gmina Miasto Koszalin, uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Działania 6.9 Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego na lata 2021-2027. Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w wysokości 3 188 476,23 zł.
⌛ Okres realizacji projektu: 01.02.2024 r. – 31.12.2025 r.
Grupę docelową projektu stanowią uczniowie oraz nauczyciele naszej szkoły oraz ośmiu innych koszalińskich szkół będących realizatorami projektu.
🎯 Cel projektu:
Podniesienie do 31 grudnia 2025 roku jakości i dostępności 9 szkół kształcenia ogólnego z Koszalina poprzez:
1) objęcie uczniów wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych poprzez wdrożenie kompleksowych programów indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia, kompetencje z zakresu TIK, stosowanie nauczania opartego na metodzie eksperymentu,
2) objęcie uczniów kl. III i IV liceów ogólnokształcących i klas VII-VIII szkół podstawowych ofertą doradztwa edukacyjno-zawodowego,
3) doskonalenie zawodowe nauczycieli z zakresu stosowania indywidualizacji nauczania, rozwijania ich kompetencji cyfrowych, stosowania efektywnych metod kształcenia, udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwijania kompetencji kluczowych, narzędzi TIK, kształtowania u uczniów zielonych kompetencji, inkluzywności i równego traktowania,
4) wyposażenie pracowni przedmiotowych na potrzeby nauczania opartego na metodzie eksperymentu,
5) poprawę warunków do prowadzenia edukacji włączającej.
Planowane rezultaty:
👉 co najmniej 587 uczniów naszej szkoły nabędzie kompetencje kluczowe;
👉 co najmniej 36 nauczycieli naszej szkoły uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje;
👉 doposażenie szkoły na potrzeby prowadzenia wysokiej jakości zajęć rozwijających kompetencje kluczowe uczniów oraz podniesienia jakości edukacji włączającej.
🤝 Partnerzy projektu:
– Fundacja Nauka dla Środowiska
– Konsorcjum Fundacja “Instytut Edukacji Pozytywnej”
💶 Całkowita wartość projektu: 3 751 148,51 zł.
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 3 188 476,23 zł.
Wysokość wkładu ze środków budżetu państwa: 187 557,38 zł.
Wkład własny: 375 114,90 zł.
Serwis www.liceumdubois.pl wykorzystuje tzw. pliki "cookies". Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.