Komunikat dot. przedłużenia realizacji projektu – I LO im. St. Dubois w Koszalinie

Komunikat dot. przedłużenia realizacji projektu

Ze względu na sytuację pandemiczną w Polsce czas trwania projektu zostaje przedłużony do grudnia 2020 roku.