Komunikat dot. przedłużenia realizacji projektu – I LO im. St. Dubois w Koszalinie
   Dubois a COVID-19 – zasady reżimu sanitarnego i nauki zdalnej obowiązujące w I LO w roku szkolnym 2020/2021.ZAPOZNAJ SIĘ TERAZ

Komunikat dot. przedłużenia realizacji projektu

Ze względu na sytuację pandemiczną w Polsce czas trwania projektu zostaje przedłużony do grudnia 2020 roku.