Akcja - konsultacja! – I LO im. St. Dubois w Koszalinie

Akcja – konsultacja!

Z wielką radością informujemy, iż otrzymaliśmy dotację rządową w ramach Priorytetu 3. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, który dotyczy wspierania w latach 2021 – 2025 organów prowadzących szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, lektur i wyposażenia biblioteki.

Przyznana kwota dotacji wynosi 12 000 zł. Przystępując do programu, szkoła musiała wnieść wkład własny w wysokości 3 000 zł. Oznacza to, że w 2021 roku mamy do wydania 15 000 zł na doposażenie biblioteki.

Bardzo prosimy wszystkich Nauczycieli, Uczniów i Rodziców o włączanie się w konsultowanie zakupów nowych książek.

Propozycje tytułów, które mogłyby uzupełnić księgozbiór naszej biblioteki prosimy przesyłać na adres mailowy: bądź zostawiać bezpośrednio w bibliotece szkolnej.

W ramach pozyskanych środków możemy kupić:

  • książki będące nowościami wydawniczymi, ale niebędące podręcznikami;
  • książki historyczne, w tym poświęcone historii Polski XX wieku;
  • lektury szkolne.

Na ten cel przeznaczyliśmy 9 000 zł. Pozostała kwota przeznaczona została na wyposażenie nowoczesnego stanowiska komputerowego, bezprzewodowe czytniki kodów oraz promocję czytelnictwa.

Zgłoszone w propozycje zostaną przeanalizowane pod kątem zasadności zakupu, biorąc pod uwagę przede wszystkim aktualny stan wyposażenia naszego księgozbioru i potrzeby Czytelników. Ostateczna propozycja zakupu zostanie opublikowana do wglądu w bibliotece szkolnej. Zgodnie z warunkami programu lista zostanie również przedstawiona do zaopiniowania przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

Serwis www.liceumdubois.pl wykorzystuje tzw. pliki "cookies". Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.