Teatralnie w Poroninie – I LO im. St. Dubois w Koszalinie
   Dubois a COVID-19 – zasady reżimu sanitarnego i nauki zdalnej obowiązujące w I LO w roku szkolnym 2020/2021.ZAPOZNAJ SIĘ TERAZ

Teatralnie w Poroninie

Ten artykuł był opublikowany na archiwalnej stronie redakcji „Tytułu”. Podczas integracji starego portalu z witryną www.liceumdubois.pl mogły wystąpić błędy. Przepraszamy za ewentualne problemy z odczytaniem prezentowanych treści.

Czym jest teatr improwizowany? Jak można wykorzystać dramę do popularyzacji takich wartości jak tolerancja, szacunek do innych kultur, przyjaźń, piękno? Co łączy młodych ludzi z różnych krajów europejskich? Jakie podobieństwa literackie i kulturowe mają najważniejsze poematy narodowe? 

Na te i inne pytania mieli szansę poszukać odpowiedzi uczestnicy teatralnej wymiany polsko-litewskiej, która odbyła się w drugiej połowie sierpnia w Poroninie koło Zakopanego. Wzięło w niej udział 12 uczestników z Polski i 12 z Litwy. Tak się złożyło, że tym razem całość polskiej strony to wyłącznie uczniowie naszej szkoły, podczas gdy goście z Litwy reprezentowali różne licea i uniwersytety ( Kowno, Wilno). Duża w tym zasługa naszego absolwenta i założyciela fundacji Youth Act Poland, Filipa Krajniaka. Z sentymentu do “starego Dibulca” i pewności, że w naszej szkole znajdzie chętną i teatralnie uzdolnioną młodzież, zaprosił do projektu jedenastu szczęśliwców wraz z opiekunem koła teatralnego, prof. Stępniakiem. Należy dodać, że językiem, w którym pracowali uczestnicy wymiany teatralnej, był oczywiście język angielski.  

Wymiana, mająca charakter warsztatów zakończonych przedstawieniem, trwała 7 dni. Każdego dnia nasi uczniowie i ich litewscy partnerzy mieli do wykonania inne zadania. Na początku musieli poznać i zaprezentować reszcie to, co wiedzą na temat kultur i obyczajów obu krajów. Równie ważne było tworzywo literackie, na którym bazowali uczestnicy, czyli popularne poematy narodowe: polski “Pan Tadeusz” oraz litewski “Metai” (“Pory roku”), stąd tytuł projektu – “Pan Tadeusz and Metai” in improvisation theatre”. Codzienne inna międzynarodowa grupa zaczynała od rozgrzewki, inna redagowała teksty, organizowała czas wolny, dbała o porządek i punktualność, robiła zdjęcia i kręciła krótkie filmy. Codziennie ćwiczenia improwizacyjne i dramowe trwały co najmniej 6 godzin. Uczestnicy mieli też dodatkowe zadania, jak np. wycieczka do Zakopanego połączona z wykonaniem w przestrzeni miejskiej kilku zadań o charakterze performatywnym i edukacyjnym. Jednego dnia mieli przygotować relację fotograficzną ( tzw. Fotovoice),  innego zaś film o tolerancji i szacunku do innych kultur (Videovoice). Efekty tych prac można podziwiać na facebookowej stronie “Pan Tadeusz and Matai in improvisation theatre”. Przedstawienie podsumowujące, które miało miejsce w muszli koncertowej w Zakopanem, oglądali licznie zgromadzeni turyści oraz ok. 100 osób dzięki relacji na żywo na wspomnianej stronie. W ostatnim tygodniu wakacji uczestnicy podsumowywali swój projekt w Radiu Koszalin, w tym będą prezentować nabyte umiejętności podczas środowego wieczorku artystycznego w murach I LO.  

Nie byłoby tego wszystkiego bez zaangażowania kilku osób i instytucji. Oprócz Filipa i jego fundacji Youth Act Poland należy wspomnieć również Polsko – Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, który finansował całość przedsięwzięcia ( uczestnicy nie ponosili żadnych kosztów), Centrum Kultury w Zakopanem, Radio Koszalin i oczywiście I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Dubois. Wszystkie te starania przyczyniły się do tego, że uczestnicy rozwinęli kilka niezbędnych umiejętności, nawiązali międzynarodowe kontakty i przyjaźnie, przełamali bariery językowe i kulturowe, ale też zapragnęli wziąć udział w kolejnych wymianach teatralnych. Już w październiku dwoje uczniów klasy 3B ( Natalia Segętowska i Kacper Januszewski) wybiorą się do Budapesztu na warsztaty trenerskie dla opiekunów grup z całej Europy. Z kolei w lutym planowany jest wyjazd na 10 dni do Coimbre, do Portugalii, zaś w następne wakacje ma odbyć się wielka wymiana młodzieży z sześciu krajów UE w okolicach Koszalina. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy po szczegóły na wtorkowe spotkania koła teatralnego (godz. 14:30, sala 28.). 

Lista uczestników wyjazdu do Poronina( I LO) 

Agata Starkowska, Sandra Szymkowicz, Natalia Segętowska, Kacper Szymkowicz, Bartosz Wosiński, Agata Trębacz, Antoni Majewski, Zofia Mańczuk, Katarzyna Dżuga, Klaudia Pawlukowicz, Gabriela Janiuk. 

Tomasz Stępniak