„Pomorze Zachodnie - Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne” – I LO im. St. Dubois w Koszalinie

Projekt „Pomorze Zachodnie - Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne”

Informacja o projekcie

„Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne”, realizowany w ramach Działania 7.7 RPO WZ 2014-2020, a dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Trudna sytuacja pandemiczna dotyka nas wszystkich, jednakże zauważalny, negatywny wpływ nauki zdalnej na dobrostan i kondycję psychiczną dzieci w szczególny sposób niepokoją dziś nas dorosłych – rodziców, nauczycieli, wychowawców, trenerów, psychologów i pedagogów. I dlatego to my dorośli jesteśmy zobowiązani stanąć teraz na wysokości zadania i wesprzeć dzieci w każdy możliwy sposób.

Przyjęty właśnie do realizacji projekt jest częścią szerokiego pakietu działań antycovidowych, realizowanych w naszym regionie z inicjatywy Województwa Zachodniopomorskiego.

Projekt zakłada przyznanie grantu dla Jednostek Samorządu Terytorialnego z województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na finansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. Wsparcie bezpośrednio trafi zaś do ich jednostek organizacyjnych, czyli szkół i placówek (szkoły podstawowe, branżowe szkoły I stopnia, branżowe szkoły II stopnia, licea ogólnokształcące, ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia, szkoły muzyczne I stopnia, technika, zespoły szkół i placówek oświatowych, młodzieżowe ośrodki socjoterapii ze szkołami, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, szkoły specjalne przysposabiające do pracy). Wysokość grantu będzie ustalana na podstawie liczby uczniów wykazanych w Systemie Informacji Oświatowej. Dyrektorzy szkół będą mogli środki z tego programu przeznaczyć m.in. na: wynagrodzenia nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów (psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych) realizujących zadania polegające na wsparciu psychologiczno-pedagogicznym.

Za realizację projektu będzie odpowiadał Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, a jego rozliczenie i monitorowanie Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

Projekt w I LO

W związku z otrzymaniem przez Gminę Miasto Koszalin grantu w ramach projektu „Pomorze Zachodnie-Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne” I Liceum Ogólnokształcące proponuje swoim uczniom następujące formy wsparcia w roku szkolnym 2021/2022:

 • Zajęcia wyrównawcze z biologii dla uczniów (dwie grupy);
 • Zajęcia wyrównawcze z chemii dla uczniów (dwie grupy);
 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki (4 grupy)
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka francuskiego (2 grupy);
 • Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego (4 grupy);
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego (4 grupy);
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w wychowania fizycznego (3 grupy);
 • Zajęcia rozwijające uzdolnienia z biologii dla uczniów (3 grupy);
 • Zajęcia rozwijające uzdolnienia z chemii dla uczniów (1 grupa);
 • Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki dla uczniów (1 grupa)
 • Zajęcia rozwijające uzdolnienia z języka francuskiego dla uczniów (2 grupy)
 • Zajęcia rozwijające uzdolnienia polonistyczne (1 grupa);
 • Zajęcia rozwijające uzdolnienia sportowe dla uczniów klas I-III /siatkówka/ (1 grupa);
 • Teatroterapia (1 grupa);
 • Koło plastyczne (1 grupa);
 • Koło fotograficzne (1 grupa);
 • Warsztaty teatralne z improwizacji i dramy „My Z” (1 grupa);
 • Klub debat w języku angielskim (1 grupa);
 • Doradztwo zawodowe dla uczniów.

Szkolny koordynator projektu: Katarzyna Sapieja (e-mail: )

Harmonogram

1o stycznia 2022 r. zaktualizowaliśmy powyższy harmonogram.

Serwis www.liceumdubois.pl wykorzystuje tzw. pliki "cookies". Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.