Współpraca z RFN – I LO im. St. Dubois w Koszalinie

Współpraca z instytucjami Republiki Federalnej Niemiec

W ramach programu DSD nasi uczniowie od wielu lat doskonalą umiejętności językowe w czasie pobytów w Niemczech dzięki intensywnej współpracy zagranicznej.

Współpraca z Auslandsgesellschaft w Lubece

Deutsche Auslandsgesellschaft założona pod patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec w 1949 w Lubece ma na celu wspieranie międzynarodowego porozumienia.

Nasi nauczyciele języka niemieckiego uczestniczą w warsztatach metodycznych m. in. dla nauczycieli DSD II z Białorusi, Danii, Estonii, Finlandii, Islandii, Łotwy, Litwy, Norwegii, Szwecji oraz Polski, które umożliwiają im doskonalenie umiejętności oraz zapoznanie się z aktualnościami z zakresu   literatury, kultury, geografii oraz historii Niemiec.

Nasi uczniowie corocznie uczestniczą w warsztatach językowo – realioznawczych dla uczniów DSD w siedzibie Auslandsgesellschaft w Lubece.

Osiemnaścioro uczniów naszego liceum tuż przed świętami wzięło udział w warsztatach z języka niemieckiego, które odbyły się w Lubece 16-18 grudnia.

Zajęcia, zorganizowane przez p. Izabelę Kowalską i p. Annę Grabowską, dotyczyły tradycji, zwyczajów adwentowych oraz niemieckich laureatów Nagrody Nobla. Uczestnicy warsztatów mieli też okazję poznać miasto, po którym oprowadzał ich przewodnik- pan Martin Herold, który po wycieczce opowiadał o współczesnym języku niemieckim – związanym z Internetem, smartfonami i komputerami. Jedną z obowiązkowych atrakcji było zwiedzanie rynku bożonarodzeniowego (Weihnachtsmarkt) i kosztowanie tradycyjnych świątecznych kiełbasek. W ostatnim dniu uczestnicy wycieczki wraz z opiekunami zwiedzili dwa muzea – świętej Anny oraz dom Willy’ego Brandta.

Współpraca z Ośrodkiem Edukacji Pozaszkolnej Kurt Löwenstein

Ośrodek Edukacji Pozaszkolnej Kurt Löwenstein w Werneuchen k. Berlina organizuje seminaria dotyczące edukacji obywatelskiej skierowane do młodzieży szkolnej oraz międzynarodowe seminaria dla młodych ludzi z całej Europy.

Podczas seminarium dla dziewcząt „Girls bite” dziewczęta z liceów polskich oraz gimnazjów niemieckich poruszają wiele ważnych tematów związanych z rolą kobiety w mediach, muzyce i literaturze, asertywnością oraz kształtujących pewność siebie. Organizatorzy zapewniają bardzo atrakcyjny program kulturalno-artystyczny m.in. warsztaty pozwalające rozwijać kreatywność oraz własne zainteresowania: teatralne, rzeźbiarskie, fotograficzne oraz filmowe, które pomagają odkryć i rozwijać talenty artystyczne oraz przełamywać barierę językową. Program seminarium uzupełnia jednodniowa wycieczka do Berlina oraz kurs samoobrony. Uczestniczki seminarium mają możliwość nie tylko lepiej poznać kraj swojego sąsiada, ale również poznać lepiej siebie.

Uczennice I LO biorą udział w seminarium każdego roku od 2010 roku. Seminarium organizowane jest dzięki współpracy i współfinansowaniu Polsko-Niemieckiej Współpracy młodzieży. Projekt prowadzony jest przez Ewę Bartosiak.

„Girls bite” (czyli “dziewczyny gryzą”) – taką groźną nazwę przyjęło seminarium, w którym uczestniczyły uczennice naszego liceum i Gimnazjum nr 6 pod opieką p. E. Bartosiak i p. J. Stankowskiej. Zajęcia odbywały się w Ośrodku Edukacji Pozaszkolnej im. Kurta Löwensteina nieopodal Berlina od 30.01 do 6.02.2016. Koszalinianki spotkały się tam z uczennicami z berlińskich gimnazjów.

Dziewczyny miały okazję sprawdzić i doskonalić swoje umiejętności językowe oraz poznać nowych ludzi. Podczas warsztatów poruszały takie tematy, jak: rola kobiet i mężczyzn w społeczeństwie, dojrzałość, wpływ mediów na młodzież. Brały również udział w zajęciach z zakresu samoobrony i rozwoju asertywności oraz pewności siebie.

Odpoczynek od dyskusji stanowiły warsztaty artystyczne, których efekty zostały zaprezentowane w piątkowy wieczór: sitodruk, zajęcia cyrkowe i teatralne oraz relacja z całego pobytu w formie filmu przygotowanego przez uczestniczki.

Przez krótki, ale intensywny tydzień seminarium „Girls bite” dziewczęta zrobiły krok w stronę dorosłości, dyskutując o jej aspektach. Obie grupy bardzo zżyły się ze sobą i obiecały sobie przyjechać w to samo miejsce za rok.

Tegoroczne seminarium „Girls bite” mogło się odbyć dzięki dofinansowaniu przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.

Jugend Debattiert International

Jugend Debattiert International to projekt-konkurs w języku niemieckim, który skierowany jest do młodzieży szkolnej z ośmiu krajów Europy Środkowo-Wschodniej: Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rosji (Moskwa i St. Petersburg), Ukrainy i Węgier. Od 2005 r. w konkursie wzięło udział ponad 10.000 uczniów.

Zadaniem Jugend Debattiert International jest promowanie debaty jako sposobu rozwiązywania konfliktów w duchu demokracji. Debatowanie w języku niemieckim rozwija umiejętności językowe uczestników a spotkania z młodzieżą z innych krajów wspierają porozumienie między narodami.

Istotną zasadą konkursu jest to, iż ocenie nie podlega znajomość języka. Oceniane są natomiast znajomość tematu, umiejętność formułowania wypowiedzi, siła przekonywania, umiejętność prowadzenia rozmowy. Podczas debat rozmawia się na tematy z życia codziennego oraz społeczno-politycznego.

Nasza szkoła bierze aktywny udział w projekcie od roku szkolnego 2007/08. Każdego roku grupa miłośników debat gromadziła się na cotygodniowych zajęciach, aby zgłębiać jej tajniki. W ich trakcie uczniowie nie tylko nabywali umiejętności precyzyjnego formułowania myśli i trafnego argumentowania, ale mieli również możliwość rozmawiania na aktualne tematy nie mieszczące się w programie nauczania, np. „Czy w szkołach powinien być wprowadzony monitoring?”; „Czy w Polsce powinno się obniżyć wiek odpowiedzialności karnej?”; Czy w Polsce powinno się budować elektrownie atomowe? Na zajęciach był też czas na debaty na tematy mniej poważne, np. „Czy na lekcjach powinno się żuć gumę do żucia?”; Czy słuchanie muzyki na lekcjach ma pozytywny wpływ na wyniki nauczania?

Kilkoro naszych uczniów dotarło do półfinałów, dzięki czemu mogli oni doskonalić swoje umiejętności podczas intensywnego treningu debatowania dla ośmiu najlepszych uczniów w Polsce, który zorganizowany jest przez Instytut Goethego. Byli to: Piotr Chudziński, Anna Stępień, Ada Rosa, Paulina Kaczorowska oraz Klaudia Dąbek.

W 2018 roku Klaudia oraz Paulina walczyły o finał Polski. Obydwie znalazły się w gronie najlepszych uczniów w Polsce. Podczas finałowej debaty – 24.05.2018 – Klaudia zajęła drugie miejsce, otrzymując prawo do wystąpienia w finale międzynarodowym konkursu, który odbył się w dniach 17.-21.09.2018 w Bratysławie.

Współraca z Universität Rostock

Od 2009 nasi uczniowie otrzymują zaproszenia na dofinansowane przez uczelnię „Dni otwarte” Uniwersytetu Rostock, w czasie których spotykają się z Rektorem uczelni, uczestniczą w wykładach, rozmawiają ze studentami oraz zwiedzają miasto i okolice.

Grupa dziewięciu uczniów z I LO wzięła udział w „dniach otwartych” na zaproszenie Uniwersytetu Rostock w dniach 15-18.05.2014 pod opieką prof. Anny Grabowskiej. Zakwaterowani byliśmy w GästehausLutten Klein podobnie jak inne grupy z Polski, Litwy, Łotwy i Rumunii. Pod opieką przewodnika poznaliśmy historię miasta i uniwersytetu a także kierunki kształcenia, które są w ofercie. W czasie pobytu odwiedziliśmy także Warnemünde, gdzie mieliśmy okazję obserwować badania i eksperymenty, które naukowcy z wydziału biologii morskiej przeprowadzają z fokami w Robben-Forschungsinsitut Rostock. Wśród licznych atrakcji był także rejs statkiem po wybrzeżu i kolacja na plaży przy zachodzie słońca. Najważniejszy cel naszej wyprawy to jednak „dzień otwarty” Uniwersytetu Rostock. W salach wykładowych, słuchając mowy powitalnej Rektora Uniwersytetu, mogliśmy poczuć się jak prawdziwi studenci. Rozmawialiśmy również z tamtejszym studentami o najrozmaitszych aspektach studiowania w Niemczech, a potem udaliśmy się na pokazowe wykłady. Zwiedziliśmy także wiele pracowni naukowych i badawczych wydziałów Uniwersytetu rozmieszczonych na terenie całego miasta. Na uroczystym pożegnaniu z naszymi niemieckimi opiekunami – Paniami Benick, Apitz und Schmidtke rozwiązaliśmy quiz z wiedzy o Rostocku i Uniwersytecie. Większość nagród zdobyli uczniowie z naszej szkoły!!! W czasie pobytu w Rostocku poznaliśmy uczniów DSD z innych szkół w Polsce, z którymi się zaprzyjaźniliśmy, ale przede wszystkim dowiedzieliśmy się wielu szczegółowych informacji związanych ze studiowaniem w Niemczech. Serdeczne podziękowania dla Uniwersytetu Rostock za ciekawy i pełen wrażeń pobyt!

Współpraca z Uniwersytetem Europejskim we Frankfurcie nad Odrą

W 2015 roku nawiązaliśmy współpracę z Uniwersytetem Europejskim Viadrina. Grupa naszych uczniów zastała zaproszona na „Dzień otwarty” uczelni.

Grupa uczniów naszego liceum pod opieką p. Kowalskiej i p. Ebel wybrała się 22.02.2016 do Frankfurtu nad Odrą w celu przeprowadzenia rozmowy z rektorem Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, prof. dr Alexandrem Wöllem. Tematem spotkania było m. in. funkcjonowanie uczelni oraz traktat między Polską i Niemcami o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Z kolei późniejsza rozmowa z panią mgr Agnieszką Szmid, koordynatorem ds. polskich studentów, dotyczyła głównie możliwości, jakie dają studia w Niemczech, szczególnie na Viadrinie, systemu edukacji oraz wymogów panujących na uczelni.

Współpraca z Brandenburgische Technische Universitӓt w Cottbus

W 2016 roku otrzymaliśmy po raz pierwszy zaproszenie na „Dni Otwarte” BTU – uczelni technicznej położonej 130 km na południe od Berlina, która oferuje studentom takie kierunki jak: biotechnologii, optyka, informatyka medyczna, architektura, budownictwo i wiele innych. Nasi uczniowie niczym prawdziwi studenci uczestniczyli w wykładach i ćwiczeniach. Poznawali tajniki planowania miast, zagłębiali się w tajniki mikrobiologii, eksplorowali świat mikroorganizmów i konstruowali własnego robota i zwiedzali laboratoria w obu campusach uczelni – Cottbus i Senftenberg.

Bardzo dziękujemy władzom Uczelni za zaproszenie, sfinansowanie naszego pobytu i pokazanie nowych możliwości na przyszłość.

W dniach 9-10 czerwca 2016 uczniowie naszej szkoły pod opieką pani profesor Grabowskiej oraz pani profesor Bartosiak wybrali się do miejscowości Cottbus (Chociebuż), gdzie mieli okazję uczestniczyć w dniach otwartych Brandenburgische Technische Universität. Mogliśmy zobaczyć nie tylko kampus w Cottbus i Senftenbergu, ale też porozmawiać ze studentami, uczestniczyć w wykładach czy wziąć udział w zajęciach praktycznych, jak np. mikroskopowanie. Dziękujemy za umożliwienie poznania choć fragmentu studenckiego życia w Niemczech, co nie byłoby możliwe, gdyby nie uprzejmość BTU, który sfinansował nasz wyjazd oraz pani Veronice Körösi – koordynatorce ds. współpracy z zagranicą na tej uczelni. Pomocną dłoń wyciągnęły do nas również bardzo sympatyczne studentki z Polski – Ola Aftowicz oraz Marta Czyż. Mamy nadzieję na dalszą współpracę z Politechniką BTU.

Serwis www.liceumdubois.pl wykorzystuje tzw. pliki "cookies". Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.