Strona główna

Profile klas 2020/2021

Klasy pierwsze w roku 2020/2021

 

Absolwentom szkół podstawowych proponujemy 6 oddziałów 

 

L.p. symbol  oddział przedmioty rozszerzone przedmioty uwzglednione przy rekrutacji
1 A matematyczno-fizyczny matematyka, fizyka, informatyka język polski, matematyka, fizyka, język angielski
2 B matematyczno-chemiczny matematyka, chemia, informatyka

język polski, matematyka,chemia, język angielski

2 C

matematyczno-ekonomiczny/

dwujęzyczny*

matematyka, geografia, język angielski - jako drugi język nauczania

język polski, matematyka, geografia, język angielski
3 D biologiczno-chemiczny biologia, chemia język polski, matematyka, biologia, chemia
4 E biologiczno-chemiczny biologia, chemia język polski, matematyka, biologia, chemia
5 F humanistyczny język polski, historia, wos język polski, matematyka, historia, język angielski

 

 

Więcej informacji w zakładce : Zasady rekrutacji

* Patrz: pkt IV Zasady rekrutacji do I LO  

 

Złota Szkoła

Social Media

I love Dubois

 

Wyniki maturalne 2018

Kalendarz szkolny

Zmiany w planie

Logowanie