Strona główna

Komunikat dla Rodziców

Szanowni Państwo

Rodzice Uczniów I LO

Zwracam się do Państwa w związku z trudną sytuacją, w jakiej wszyscy znaleźliśmy się przez pandemię koronawirusa.

Jak Państwo wiedzą, w związku z zawieszeniem zajęć, staramy się organizować różne formy kontaktu i pracy z Uczniami. Przez ten czas Nauczyciele kontaktowali i kontaktują się z poszczególnymi klasami – internetowo, telefonicznie, przekazują im wskazówki do samokształcenia, niektórzy organizują regularne lekcje poprzez internet, odbywają indywidualne konsultacje. Wszystkie te nasze aktywności wynikają z troski o Uczniów, o to, by ten czas nie był pod względem edukacyjnym zmarnowany. Przedmiotem szczególnej troski są, z oczywistych względów, przedmioty maturalne naszych Trzecioklasistów.

Mam nadzieję, że towarzyszą nam Państwo w tych działaniach, wspierają swoje dzieci, a jednocześnie pilnują, aby zachować profilaktyczny i izolacyjny charakter wprowadzonych ograniczeń.

 

Wszystko wskazuje na to, że zawieszenie zajęć zostanie wydłużone, a jednocześnie Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiada szybkie ogłoszenie rozporządzenia regulującego tzw. nauczanie zdalne. Oznacza to, że wkrótce wdrożymy rozwiązania regulujące edukacyjny kontakt z Uczniami, tak aby miał charakter systemowy i porządkował podejmowane przez nas działania. W tej chwili m.in. opracowujemy specjalny tygodniowy plan lekcji zdalnych, konsultujemy też możliwe do zastosowania narzędzia do tych zajęć, analizujemy pod tym kątem materiał nauczania.

Dlatego też proszę Państwa o sprawdzanie naszej strony internetowej, zaglądanie do komunikatora w dzienniku elektronicznym oraz o kontakt z Wychowawcą klasowym. Proszę też o – w miarę możliwości – zagwarantowanie dzieciom technicznych i organizacyjnych warunków do nauki. Jednocześnie, w przypadku jakichkolwiek trudności i pytań, proszę o kontakt z Wychowawcą lub ze mną – pozostaję do dyspozycji codziennie pod tel.  94 342 38 29 (w godz. 10.00-13.00) lub mailowo: r.janus@liceumdubois.pl

Szanowni Państwo,

sytuacja jest trudna, nie wiemy, jak długo przyjdzie nam się zmagać z epidemią, ale – pamiętając o priorytetach dla naszego zdrowia i życia – zróbmy wspólnie wszystko, co zminimalizuje straty edukacyjne dla naszych Uczniów.

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia

Rafał Janus

Złota Szkoła

Social Media

I love Dubois

 

Wyniki maturalne 2018

Kalendarz szkolny

Zmiany w planie

Logowanie