Strona główna

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im. St. Dubois 

75-070 Koszalin

ul. Komisji Edukacji Narodowej 1

***

telefon. +48 94 3423829

fax. +48 94 3423829

REGON 330388885

NIP 669-18-59-129

***

 

liceum@liceumdubois.pl ........... kontakt szkoła

r.janus@liceumdubois.pl ........... dyrektor Rafał Janus

z.mieszczak@liceumdubois.pl .... v-ce dyrektor Zbigniew Mieszczak

j.sosnowska@liceumdubois.pl ... v-ce dyrektor Joanna Sosnowska - opiekun merytoryczny strony

informatyk@liceumdubois.pl ....... administracja strony

 


NUCZYCIELELE w  I LO im. St. Dubois w Koszalinie
2019 - 2020
L.p Nazwisko i imię adres mailowy
1. Bartosiak Ewa e.bartosiak@liceumdubois.pl
2. Bartosik Anna a.bartosik@liceumdubois.pl
3. Borowska Patrycja p.borowska@liceumdubois.pl 
4. Brożyna- Stępniak Joanna j.brozyna-stepniak@liceumdubois.pl 
5. Cholewicz Grzegorz g.cholewicz@liceumdubois.pl 
6. Cupryn Zygmunt z.cupryn@liceumdubois.pl
7. Czerwińska Katarzyna k.czerwinska@liceumdubois.pl
9. Dembińska Marta m.dembinska@liceumdubois.pl
10. Deska Aleksandra a.deska@liceumdubois.pl
11. Dziekiewicz Beata b.stojek@liceumdubois.pl
12. Filipczyk Magdalena  m.filipczyk@liceumdubois.pl
13. Gajdzica Bożena b.gajdzica@liceumdubois.pl
14. Grabowska Anna a.grabowska@liceumdubois.pl
16. Grzegożewicz Sylwia s.grzegozewicz@liceumdubois.pl
17. Horojtko Jolanta j.horojtko@liceumdubois.pl
18. Janiel Józef j.janiel@liceumdubois.pl
19. Janus Rafał r.janus@liceumdubois.pl
20. Jasińska Janina j.jasinska@liceumdubois.pl
21. Kleban Krzysztof k.kleban@liceumdubois.pl
22. Kordos-Parczewska Grażyna g.parczewska@liceumdubois.pl
23. Kowalska Izabela i.kowalska@liceumdubois.pl
24. Krośko Barbara b.krosko@liceumdubois.pl
25. Łobodziec Agata a.lobodziec@liceumdubois.pl
26. Mielcarek Agnieszka a.mielcarek@liceumdubois.pl
27. Mielczarek Iwona i.mielczarek@liceumdubois.pl
28. Mieszczak Zbigniew z.mieszczak@liceumdubois.pl
29. Miotk Danuta d.miotk@liceumdubois.pl
30. Mucha Paula p.mucha@liceumdubois.pl
31. Muchowska Anna a.muchowska@liceumdubois.pl
32. Naszydłowska Agnieszka a.naszydlowska@liceumdubois.pl
33. Niezgoda Jacek j.niezgoda@liceumdubois.pl
34. Olijnyk Bogusława b.olijnyk@liceumdubois.pl
35. Orynczak-Kostun Grażyna g.kostun@liceumdubois.pl
36. Pawełczyk Katarzyna k.pawelczyk@liceumdubois.pl
37. Pietrzak Zbigniew z.pietrzak@liceumdubois.pl
38. Pikur Marcin m.pikur@liceumdubois.pl
39. Piwek Marta m.piwek@liceumdubois.pl
40. Pulkowska Jadwiga j.pulkowska@liceumdubois.pl
41. Romanowska Danuta d.romanowska@liceumdubois.pl
42. Romaszkiewicz Joanna j.romaszkiewicz@liceumdubois.pl
43. Rudecki Paweł p.rudecki@liceumdubois.pl
44. Sapieja Katarzyna k.sapieja@liceumdubois.pl
45. Siewruk Julia j.siewruk@liceumdubois.pl
46. Sitek Agata a.sitek@liceumdubois.pl
47. Sołtysiak Tomasz t.soltysiak@liceumdubois.pl
48. Sosnowska Joanna j.sosnowska@liceumdubois.pl
49. Stępniak Tomasz t.stepniak@liceumdubois.pl
50. Szparaga Łukasz ł.szparaga@liceumdubois.pl
51. Świdroń Agnieszka a.swidron@liceumdubois.pl
52. Trzonkowska Zofia z.trzonkowska@liceumdubois.pl
53. Tworek Iwona i.tworek@liceumdubois.pl
54. Wardyn Wioletta w.wardyn@liceumdubois.pl
55. Wawrzyniak Julianna j.wawrzyniak@liceumdubois.pl
56. Witkowska Renata r.witkowska@liceumdubois.pl
57. Wołkowska Ewa e.wolkowska@liceumdubois.pl
58. Wołoszynowski Tomasz t.woloszynowski@liceumdubois.pl

Znajdź nas na mapie

Przeglądanie tej mapy wymaga Javascript.

Złota Szkoła

Social Media

I love Dubois

 

Wyniki maturalne 2018

Kalendarz szkolny

Zmiany w planie

Logowanie