Biblioteka – I LO im. St. Dubois w Koszalinie

Biblioteka

O bibliotece

Biblioteka powstała w 1946 roku. Jej organizacją zajęła się Zofia Wilczyńska. Było to zadanie niezwykle trudne, ponieważ w owym czasie brakowało książek w języku polskim. W początkowym okresie działalności biblioteki – przy pomocy uczniów, rodziców oraz nauczycieli – zgromadzono 160 woluminów. Były to głównie przedwojenne podręczniki.

Zapisy w pierwszej księdze inwentarzowej wskazują, że pozycją numer jeden, wpisaną we wrześniu 1947 r., są „Dzieła” Adama Mickiewicza pod red. Manfreda Kridla. Książkę wydano w Warszawie w 1928 r. przez Bibliotekę Arcydzieł Literatury. Do dziś znajduje się w zbiorach naszej biblioteki. W pierwszych latach działalności biblioteki znaczną część księgozbioru stanowiły dary. Biblioteka sukcesywnie powiększała swoje zbiory. Pani Zofia Wilczyńska przestała prowadzić bibliotekę w 1950 r. W następnych latach biblioteką zajmowały się: Barbara Ulman, Bożena Parczewska, Matylda Dąbrowska, Jadwiga Styrna-Marek, Helena Wiśniewska, Teresa Mozol, Lucyna Gabrukiewicz, Romana Anczykowska, Gertruda Wojtkowiak, Józef Puczyński, Dżemila Murzicz, Zofia Brzozowska, Grażyna Orynczak – Kostrun, Bogumiła Olijnyk.  Obecnie bibliotekę prowadzi Małgorzata Bednarska.

W 1986 r. biblioteka przeszła reorganizację – połączono zbiory liceum zaocznego i dziennego. Początek roku szkolnego 1998/1999 był dla funkcjonowania biblioteki wyjątkowo ważny, ponieważ przeniosłyśmy się do nowego lokalu. Stało się to dzięki nieżyjącemu już, długoletniemu dyrektorowi naszej szkoły Lechowi Żyle. W nowym miejscu wydzielono czytelnię, dwa pomieszczenia na wypożyczalnię, jedno na prace administracyjne oraz magazyn. W kolejnych latach czytelnia wzbogaciła się o cenne pozycje, wchodzące w skład księgozbioru podręcznego, telewizor, odtwarzacz DVD, komputery.

W roku szkolnym 2007/2008 zainstalowano też projektor i duży ekran. Tak wyposażona czytelnia stanowi obecnie doskonałą bazę dydaktyczną. W roku szkolnym 2004/2005 rozpoczęto komputeryzację zbiorów. Zakupiono program MOL 2000+, a potem jego udoskonaloną wersję – MOL OPTIVUM, do tego dwa czytniki oraz kody kreskowe. Program pomaga prowadzić księgi inwentarzowe, tworzyć opisy do katalogów, rejestrować czytelników, udostępniać zbiory, kontrolować terminy zwrotu książek itd.

W październiku 2007 r. przystąpiłyśmy do elektronicznego udostępniania zbiorów. Następnym etapem była komputeryzacja zbiorów specjalnych. Program MOL OPTIVUM zdecydowanie usprawnił pracę w bibliotece i uczynił ją ciekawszą i przyjemniejszą!

Regulamin

Biblioteki Szkolnej I LO im. St. Dubois w Koszalinie

Zasady ogólne

 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły.
 2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 3. Biblioteka jest otwarta codziennie: od poniedziałku do piątku.
 4. Czytelnik jest zobowiązany do szanowania wypożyczonych książek i innych materiałów bibliotecznych.
 5. Odpowiada materialnie za zagubioną lub zniszczoną książkę.
 6. Jeśli zgubi lub zniszczy książkę jest zobowiązany ją odkupić. W uzasadnionych przypadkach czytelnik może dostarczyć inną pozycję, wskazaną przez bibliotekarza.
 7. Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie, nauczyciele, pracownicy) muszą zwrócić wszystkie wypożyczone książki, materiały do biblioteki.

Wypożyczalnia

 1. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko, po okazaniu karty bibliotecznej.
 2. Jednorazowo można wypożyczyć od jednej do trzech pozycji, maksymalnie na jeden miesiąc.
 3. Po upływie terminu zwrotu książki czytelnik, w uzasadnionych przypadkach może ją prolongować u bibliotekarza.
 4. Uczeń przygotowujący się do olimpiad przedmiotowych, maturzysta ma prawo wypożyczania większej liczby książek.
 5. Przed zakończeniem roku szkolnego (w terminie podanym przez bibliotekarza) wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone.

Czytelnia

 1. W czytelni obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
 2. Z księgozbioru podręcznego, czasopism czytelnik może korzystać tylko na miejscu. Jednakże za zgodą bibliotekarza czytelnik ma możliwość wypożyczenia danej pozycji na lekcję, ale musi ją zwrócić do biblioteki w tym samym dniu.
 3. W uzasadnionych przypadkach jest możliwość wypożyczenia książek i czasopism do domu (na czas określony przez bibliotekarza).
 4. Czytelnik ma swobodny dostęp do czasopism, które po przeczytaniu odnosi na ustalone miejsce na regałach.
 5. Pozycje wchodzące w skład księgozbioru podręcznego podawane są czytelnikowi przez bibliotekarza.

Stanowiska komputerowe

 1. Ze stanowisk komputerowych mogą korzystać nieodpłatnie wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
 2. Komputer w bibliotece służy do wyszukiwania informacji w sieci Internet, potrzebnych w przygotowaniu się do lekcji oraz do korzystania z programów edukacyjnych dostępnych w czytelni.
 3. Przy stanowisku komputerowym mogą pracować maksymalnie 2 osoby. Należy zachować ciszę umożliwiającą pracę innym użytkownikom.
 4. Zabrania się używania wszelkich nośników pamięci bez zgody bibliotekarza.
 5. Nie wolno dokonywać instalacji jakichkolwiek oprogramowań, zmieniać ustawień komputera, wgrywać własnych programów lub kasować zainstalowanych.
 6. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika komputera.

Zbiory biblioteczne

Zbiory

Biblioteka gromadzi bogaty księgozbiór, uwzględniając potrzeby i zainteresowania uczniów i nauczycieli. Do dyspozycji czytelników są też czasopisma i zbiory specjalne (175 dokumentów filmowych i elektronicznych).

Wypożyczalnia

Zbiory biblioteczne ułożone są na półkach według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej:

 1. Dział ogólny. Encyklopedie
 2. Filozofia. Psychologia. Logika
 3. Religia. Religioznawstwo
 4. Nauki społeczne. Prawo. Ekonomia. Socjologia. Pedagogika
 5. Matematyka. Astronomia. Fizyka. Chemia. Biologia
 6. Nauki stosowane. Medycyna. Technika. Rolnictwo
 7. Sztuka. Architektura. Malarstwo. Muzyka. Film. Teatr. Sport
 8. Językoznawstwo. Nauka o literaturze. Literatura piękna
 9. Historia. Biografie. Geografia. Archeologia

Źródłem informacji o zbiorach są katalogi: alfabetyczny, tytułowy, UKD, serii wydawniczych, przedmiotowy.

Oferujemy naszym czytelnikom m.in.: lektury szkolne, podręczniki, literaturę piękną polską i obcą, nowości wydawnicze, literaturę pedagogiczną oraz książki naukowe i popularnonaukowe.

Gromadzimy materiały pomocne maturzystom: przykładowe testy i arkusze egzaminacyjne, informatory i broszury wyższych uczelni, informatory maturalne, wzory opisów bibliograficznych potrzebnych do sporządzania bibliografii załącznikowej.

W roku szkolnym 2010/2011 biblioteka otrzymała w darze interesujące pozycje od likwidowanej biblioteki Zespołu Szkół Medycznych w Koszalinie.

Czytelnia

W czytelni można skorzystać z bogatej oferty czasopism. Prenumerujemy:

 • Cogito
 • Perspektywy
 • Aura
 • Biblioteka w Szkole
 • Biologia w Szkole – od roku 2023 wydanie online
 • Chemia w Szkole – od roku 2023 wydanie online
 • Filozofia
 • Polonistyka – od roku 2023 wydanie online
 • Przyroda Polska
 • Teatr
 • Świat Nauki
 • Wiedza i Życie

oraz następujące dzienniki i tygodniki:

 • Głos Koszaliński
 • Głos Nauczycielski

W czytelni dostępny jest również bogaty księgozbiór podręczny, w skład którego wchodzą: encyklopedie ogólne i specjalne, leksykony, słowniki językowe i rzeczowe, przewodniki, informatory, wydawnictwa albumowe, atlasy geograficzne i historyczne oraz inne pozycje z różnych dziedzin wiedzy.

Gromadzimy też zbiory regionalne dotyczące Pomorza, Koszalina, jego historii, geografii i teraźniejszości.

W czytelni można uzyskać informacje na temat oświatowych aktów prawnych, wewnątrzszkolnych przepisów i regulaminów, informacji na temat matury.

Zapraszamy do korzystania z zasobów naszej biblioteki!

Polecane linki

Biblioteki

Polskie biblioteki cyfrowe

Dla nauczycieli

Książki

 • Serwis o książkach, recenzje, nowości – http://www.ksiazki.pl
 • Serwis o książkach w Wirtualnej Polsce – http://ksiazki.wp.pl
 • Serwis „Otwórz książkę” (zbiór książek naukowych z zakresu socjologii, prawa, kulturoznawstwa, psychologii społecznej, zarządzania i politologii) – http://otworzksiazke.pl

Blogi związane z literaturą i książką

Serwis www.liceumdubois.pl wykorzystuje tzw. pliki "cookies". Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.